DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Těžba uhlí na Mostecku

Těžba uhlí na Mostecku

 

Od druhé poloviny 17. století zde probíhá soustavná důlní činnost, která změnila původně plochý až pahorkatinný reliéf pánve. Především po roce 1948, kdy se upřednostnila povrchová těžba na rozsáhlých územích.

V současné době se zde uhlí těží v několika povrchových lomech. Severní energetická provozuje lom ČSA. Její dceřiná společnost Důl Kohinoor těžila ve stejnojmenném hlubinném dole, ve kterém byla řádná těžba ukončena v roce 2002 a v roce 2008 byla dokončena likvidace dolu. Poslední hlubinná těžba na Mostecku v Dole Centrum skončila 1. dubna 2016. Vršanská uhelná provozuje lom Vršany a lom Jan Šverma. Také probíhá rekultivace bývalého lomu Most - Ležáky, kde vzniká jezero Most. Pod Severočeské doly patří Lom Nástup - Tušimice a Lom Bílina. Mostecká pánev je tak poznamenaná silnou antropogenní činností: těžebními jámami, důlními propadlinami zaplněné vodou, výsypky ve tvaru tabulových vyvýšenin apod.

Po rozsáhlé devastaci krajiny probíhá rekultivace, jejímiž úspěšnými příklady jsou Kopistská nebo Velebudická výsypka.

Fotogalerie: